top of page

Desinfiointi ja hajunpoisto

Mikrobivaurioista johtuvien hajujen poistaminen on vaikeaa, erikoistietoa ja koulutusta vaativaa ammattityötä. Käytämme hapettamiseen perustuvaa hajunpoisto- ja desinfiointikonseptia. Terveyden ja ympäristön kannalta suositeltavia desinfektioaineita ovat peroksideihin perustuvat aineet. Käytämme niihin perustuvia liuoksia, jotka levitetään ULV-sumutuslaitteen avulla tiheäksi, pitkään ilmassa leijuvaksi hienojakoiseksi aerosolisumuksi, joka on tehokas tuhoamaan mikrobeja, mukaanlukien sienten ja bakteerien itiöt. Käyttämistämme aineista ei jää varoajan jälkeen pahanhajuisia tai ärsyttäviä jäämiä.

Emme käytä otsonointia, koska se voi vaikuttaa haitallisesti materiaaleihin, vanhentaen niitä. Näissä reaktioissa voi syntyä terveydelle haitallisia reaktiotuotteita, kuten VOC-yhdisteitä, aldehydejä ja ketoneita. Otsonointi on itsessään haitallista, erityisesti lyhytaikaiset suuret pitoisuudet. Terveydellisistä syistä ja turvallisuuden kannalta ei voida myöskään hyväksyä sellaisia otsonipitoisuuksia, joita tarvittaisiin tehokkaaseen desinfektiokäsittelyyn. Lisäksi kaasu ei pysty tunkeutumaan huokoiseen materiaaliin kyllin tehokkaasti toisin kuin käyttämämme aerosolimenetelmä. 

Käytämme desinfiointi- ja hajunpoistokäsittelyä tarvittaessa homesaneerauksen jälkeen, kun rakennussiivous on tehty. Varoajan ja tuulettamisen jälkeen on vuorossa varsinainen homepölysiivous, jossa kaikki pinnat puhdistetaan mekaanisesti.

Desinfiointi on myös ehdottoman tarpeellinen toimenpide mm. viemärivahingoissa ja kalmakohteissa. 

_____________________________________________________________________________________

Asbestikartoitukset

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin kiinteistöihin ennen purkutöiden aloittamista. Kartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys purettaessa. Kartoitus täytyy dokumentoida ja liittää turvallisuusasiakirjaan. Yrityksemme työntekijä on suorittanut asbestitöiden ammattitutkinnon ja lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä rakennusterveysasiantuntija Jukka Harjun (Aa tutkijat) kanssa.

bottom of page